Privacy beleid wielervereniging TML Dommelstreek

Dit beleid is van toepassing op alle informatie, documenten van en alle communicatie verkeer dat plaats vindt met
wielervereniging Trap met lust Dommelstreek, gevestigd aan de Kervel 10 te Geldrop.

Bij vragen over dit beleid kan contact opgenomen worden met de vereniging via secretariaat@tmldommelstreek.nl

Wielervereniging Trap met lust Dommelstreek hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacystatement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij om gaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wielervereniging Trapmet lust Dommelstreek houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving , waaronder de Algemene VerordeninGegevensbescherming.

Leden bestand

In het ledenbestand van wielervereniging Trap met lust Dommelstreek zijn de volgende gegevens opgenomen:

 • Voornamen
 • Achternaam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Vast telefoonnummer
 • Mobiel nummer
 • Geslacht
 • Geboorte datum
 • Bankrekening nummer
 • Datum van aanmelding als lid bij wielervereniging Trap met lust Dommelstreek
 • E-mail adres

Voor jeugdleden eveneens:

 • Mobiel nummer van 1 ouder en indien verstrekt de nummers van 2 ouders
 • E-mail adres van een ouder en indien verstrekt de e-mail adressen van 2 ouders
 • Bank rekening nummer van een ouder.

De informatie in het ledenbestand heeft als doel om de communicatie tussen de vereniging en de leden goed te kunnen laten verlopen.

Dit bestand is in zijn volledigheid beschikbaar voor het volledige bestuur van wielervereniging Trap met lust Dommelstreek.

Gegevens uit dit ledenbestand worden op verzoek verstrekt aan trainers van wielervereniging Trap met lust Dommelstreek .

Gegevens uit dit leden bestand worden op verzoek verstrekt aan leden van Wielervereniging Trap met lust Dommelstreek die hun medewerking verlenen om de communicatie tussen de vereniging en haar leden te onderhouden, waaronder het verzenden van nieuwsbrieven.

Het bankrekening nummer wordt geregistreerd na toestemming voor een SEPA machtiging van een nieuw lid of een ouder van een jeugdlid, om de jaarlijkse contributie en kleding bijdrage te kunnen innen.

De geboortedatum en het geslacht van een lid worden in het ledenbestand opgenomen ten behoeve van de indeling van wedstrijd categorieën bij de Koninklijke Nederlandse Wielren Unie. Het geslacht en de geboortedatum kunnen op verzoek van het lid bij beëindiging van de actieve wielercarrière geschrapt worden uit het ledenbestand.

Na beëindiging van het lidmaatschap zullen de gegevens uit het ledenbestand verplaatst worden naar het leden archief. Op verzoek van het oud lid zullen de gegevens uit het ledenbestand volledig gewist worden.

Het onderhouden van een oud leden archief heeft als doel om oud leden uit te kunnen nodigen bij jubilea.

Aanmelding bij de Koninkijke Nederlandse Wielren Unie

Na aanmelding als lid bij wielervereniging Trap met lust Dommelstreek zal het lid aangemeld worden als basislid bij de Koninklijke Nederlandse Wielren Unie en zullen de gegevens uit het ledenbestand ook ingevoerd worden in de leden administratie van de Koninklijke Nederlandse Wielren Unie, waarop het privacy beleid van de Koninklijke Nederlandse Wielren Unie van toepassing is.
Aanvullende persoonsgegevens die later door het lid zelf ingevuld worden op mijnknwu.knwu.nl , zijn zichtbaar voor de bestuursleden van wielervereniging Trap met lust Dommelstreek.

Evenementen

Tijdens wedstrijden die georganiseerd worden door wielervereniging TML Dommelstreek, zal gebruik gemaakt worden van persoonsgegevens die aangedragen worden door de Koninklijke Nederlandse Wielren Unie.

Uitslagen van een wedstrijd worden gepubliceerd met de klassering, de naam en woonplaats van de deelnemer. Mogelijk wordt aanvullende evenement specifieke informatie gepubliceerd door de Koninkijke Nederlandse Wielren Unie, waarop het privacy beleid van de Koninklijke Nederlandse Wielren Unie van toepassing is.

Overige persoonsinformatie welke specifiek voor een evenement aan wielervereniging Trap met lust Dommelstreek geleverd wordt, zal 2 maanden na het plaatsvinden van het evenement vernietigd worden met uitzondering van situaties waarin een geschil ontstaat tussen de deelnemer en wielervereniging Trap met lust Dommelstreek. De deelnemer zal binnen de periode van 2 maanden na het plaatsvinden van het evenement schriftelijk of per e-mail geïnformeerd worden, wanneer de benodigde persoonsgegevens beschikbaar blijven voor wielervereniging Trap met lust Dommelstreek.

Sponsoring en marketing

Persoonsgegevens van leden van wielervereniging Trap met lust Dommelstreek en deelnemers aan evenementen worden niet verstrekt aan sponsoren en adverteerders .

Medewerking aan het verzenden van aanbiedingen aan specifieke doelgroepen onder de leden zal alleen door het bestuur van wielervereniging Trap met lust Dommelstreek verleend worden, wanneer het doel van persoonlijke verbetering binnen de wielersport gediend wordt.

Website

Wielervereniging Trap met lust Dommelstreek neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de samenstelling en bij het onderhoud van op de website www.tmldommelstreek.nl verstrekte informatie, echter kan wielervereniging Trap met lust Dommelstreek niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. De informatie verstrekt via de website is dan ook uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Hier kunnen verder geen rechten aan ontleend worden.

De website www.tmldommelstreek.nl biedt links naar externe websites en aanbieders. Wielervereniging Trap met lust Dommelstreek is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetsites waarnaar verwezen wordt.

De website maakt gebruik van een platform van www.wordpress.org, waarop het privacy beleid van WordPress van toepassing is.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wielervereniging Trap met lust Dommelstreek van u heeft. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door wielervereniging Trap met lust Dommelstreek te laten overdragen aan u zelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wielervereniging Trap met lust Dommelstreek kan u vragen, zich te legitimeren alvorens gehoor te geven aan voorgenoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u om contact op te nemen met ons via secretariaat@tmldommelstreek.nl. U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.