Lid worden, contributie en opzeggen

Hoe word ik lid

Om lid te worden van Regionale Wielrenvereniging TML Dommelstreek kunt u hieronder een keuze maken voor het juiste aanmeldformulier. Na het invullen van uw gegevens ontvangt U een e-mail. Print deze email, onderteken die en stuur een scan of foto van het getekende formulier retour aan de afzender van de e-mail.

  < 18 jaar >= 18 jaar
Jeugdleden (categorie 1 t/m 7) Aanmelden n.v.t.
Handbikers Aanmelden Aanmelden
Licentiehouders Aanmelden Aanmelden
Leden n.v.t. Aanmelden

Samenstelling contributie

De jaarlijkse contributie zal automatisch worden geïncasseerd.

1. Contributie

Jeugdleden (categorie 1 t/m 7) € 55,00
Handbikers € 55,00
Licentiehouders € 90,00
Leden € 40,00

2. Basislidmaatschap KNWU

Voor alle leden in 2023 € 14,00.

TML Dommelstreek zal in principe alle leden aanmelden bij de KNWU. Voor meer informatie zie de KNWU Site.

Spelregels lidmaatschap

  • Een lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december, dus per kalenderjaar
  • Jeugdleden (categorie 1 t/m 7) betreft alle leeftijden t/m het kalenderjaar waarin een lid 14 wordt (jongens categorie 7, meisjes categorie 6)
  • Nieuwe leden worden in principe altijd bij de KNWU aangemeld als KNWU basislid tenzij men al een verzekering hebben.

Opzeggen lidmaatschap

Leden die hun lidmaatschap willen beëindigen voor een volgend jaar, dienen dit te doen bij de secretaris vóór 15 december.
Indien een lid zich niet tijdig afmeldt voor een komend jaar, dan zal het lidmaatschap automatisch met een kalenderjaar worden verlengd. De reden hiervoor is dat er vaste afdrachten per lid betaald moeten worden aan de KNWU, dat niet geretourneerd wordt als een lidmaatschap in de loop van het jaar beëindigd wordt.