Lid worden, contributie en opzeggen

Hoe word ik lid

Om lid te worden van Regionale Wielrenvereniging TML Dommelstreek kunt u hieronder een keuze maken voor het juiste aanmeldformulier. Na het invullen van uw gegevens ontvangt U een e-mail. Print deze email, onderteken die en stuur een scan of foto van het getekende formulier retour aan de afzender van de e-mail.

< 18 jaar >= 18 jaar
Jeugdleden (categorie 1 t/m 7) Aanmelden n.v.t.
Handbikers Aanmelden Aanmelden
Licentiehouders Aanmelden Aanmelden
Leden Aanmelden Aanmelden

Samenstelling contributie

De jaarlijkse contributie zal automatisch worden geïncasseerd en bestaat uit 3 delen:

1. Contributie
Jeugdleden (categorie 1 t/m 7) € 55,00
Handbikers € 55,00
Licentiehouders € 90,00
Leden € 40,00
2. Basislidmaatschap KNWU

Voor alle leden in 2022 € 12,00.

TML Dommelstreek zal in principe alle leden aanmelden bij de KNWU. Voor meer informatie zie de KNWU Site.

3. Kledingbijdrage
Jeugdleden (categorie 1 t/m 7) € 15,00
Licentiehouders € 25,00
Overige leden n.v.t.

Op de buitengewone ledenvergadering van 2012 is het volgende beleid goed gekeurd:

Alle jeugdleden en licentiehouders betalen deze premie.

Wanneer zij een kledingstuk kapot vallen, kan dit één op één geruild worden voor een nieuw kledingstuk. De kosten hiervan worden betaald uit de premie. Dit betreft de kleding uit het standaard kledingpakket (korte broek, kort en lang shirt, dus exclusief lange broek).

Overige kosten

Alle fietsende leden worden geacht bij aanmelding als lid van de vereniging een basispakket kleding aan te schaffen (korte broek, kort en lang shirt) á € 133,00.

Spelregels lidmaatschap

  • Een lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december, dus per kalenderjaar
  • Jeugdleden (categorie 1 t/m 7) betreft alle leeftijden t/m het kalenderjaar waarin een lid 14 wordt (jongens categorie 7, meisjes categorie 6)
  • Nieuwe leden worden in principe altijd bij de KNWU aangemeld als KNWU basislid tenzij men al een verzekering hebben.

Opzeggen lidmaatschap

Leden die hun lidmaatschap willen beëindigen voor een volgend jaar, dienen dit te doen bij de secretaris vóór 15 december.
Indien een lid zich niet tijdig afmeldt voor een komend jaar, dan zal het lidmaatschap automatisch met een kalenderjaar worden verlengd. De reden hiervoor is dat er vaste afdrachten per lid betaald moeten worden aan de KNWU, dat niet geretourneerd wordt als een lidmaatschap in de loop van het jaar beëindigd wordt.