Het Sponsorplan van TML – Dommelstreek

01. Algemeen

02. Historie TML- Dommelstreek

03. Sponsoring biedt U een uitstekende mogelijkheden tot naamsbekendheid

04. Waarom vraagt de vereniging om sponsoring

05. Diverse vormen van sponsoring

06. Pakketsponsoring mogelijkheden

07. Waarom juist TML Dommelstreek sponsoren

08. Tot slot

09. Contact sponsorcommissie

01. Algemeen

TML Dommelstreek is een succesvolle wielervereniging met een positieve uitstraling. Voor jong en oud creëren we prima wielerfaciliteiten in Zuidoost Brabant. Vanuit de driehoek Geldrop-Mierlo, Eindhoven, Nuenen met als vestigingspunt Geldrop verzorgen we trainingen, wedstrijden en sociale faciliteiten voor onze leden en vele vrijwilligers. Naast een eigen jeugdopleiding, wielrennen als breedtesport en vrijetijdsbesteding, is er ook een belofte/elite selectie die zich vooral richt op presteren op het hoogste niveau

Daarbij beschikken we over een eigen wielerbaan waar onze trainingen worden gehouden in een veilige omgeving. Daar worden de renners de juiste fietstechnieken aangeleerd en de conditie op peil gebracht. Voor de 7 tot 14 jarigen op een speelse manier.

Als onze sterke punten kunnen we noemen:

 • Jeugdopleiding
 • Samen sterk/teamwork zowel in de top als in de breedte
 • Sociaal karakter
 • Eigen clubfaciliteit en wielerbaan
 • Meestrijden in de top van de nationale competitie
 • En natuurlijk de wil om te winnen.

02. Historie TML- Dommelstreek

De regionale wielervereniging Trap Met Lust- Dommelstreek is opgericht in 2007 maar kent al een lange historie omdat ze is ontstaan door samenvoeging van Trap Met Lust uit Geldrop en W.C. het Zuiden, R.T.C Wilhelmina en W.V Kolonel Cole uit Best. De vereniging richt zich daarom ook vooral op renners in Zuidoost-Brabant.

03. Sponsoring biedt u uitstekende mogelijkheden tot naamsbekendheid.

Naast het feit dat sportsponsoring behoort tot Maatschappelijk Verantwoordt Ondernemen biedt het tevens de mogelijkheid om het bedrijf te profileren. Hun marketing doelstelling kan men mede bereiken door te communiceren via onze wieleractiviteiten. Toename van naamsbekendheid, imagoplanning, associatie of relatiebeheer. Onze wielervereniging ondersteunt hiermee het bereiken van hun marketing doelstellingen.

TML- Dommelstreek richt zich voornamelijk op bedrijven en particulieren binnen de regio. Dat kunnen plaatselijke of landelijke organisaties zijn op het gebied van o.a. consumenten binnen de eigen regio. De grootste potentie is echter te vinden bij de plaatselijke ondernemers, die vaak omwille van de uitbreiding van hun prospect kiezen voor sponsoring, of omdat zij maatschappelijk betrokken zijn en gewoon een financiële bijdrage willen leveren aan een vereniging.

Het kan ook gaan om particulieren of ondernemers die een financiële bijdrage willen leveren aan de vereniging waar een dochter of zoon fietst. Sponsoring betekent onder meer naamsbekendheid, maar heeft ook een positieve uitstraling naar de inwoners in de regio. Publiciteit in de pers betekent voor organisaties een vergroting of handhaving van de naamsbekendheid.

04. Waarom vraagt de vereniging om sponsoring

Bij het runnen van een sportvereniging komt veel kijken. Er moet van alles worden georganiseerd en ook moeten er faciliteiten voor handen zijn om de sport te kunnen beoefenen. Bij wielrennen is dat niet anders: er zijn trainers nodig om de renners en jeugd te begeleiden. Er zijn trainingsfaciliteiten nodig om de jongste jeugd veilig te laten trainen. Er zijn een aantal fietsen en ander materiaal nodig en nog wel meer. Met dit alles zijn kosten gemoeid.

In eerste instantie is er een grote kostenpost in de huur van de wielerbaan en ons clubhuis. We hebben de beschikking over een mooi complex, voor het gebruik van de wielerbaan moeten we huur betalen aan de gemeente.

Daarnaast hebben we de beschikking over een clubhuis. Voor het trainen en begeleiden van wedstrijden is relatief veel materiaal nodig.

Omdat we de kosten niet alleen kunnen financieren met de binnenkomende contributies, zijn we op zoek naar sponsoring. Dit stelt ons in staat om op hoog niveau met de sport bezig te zijn: we kunnen goede materialen kopen en deze inzetten voor de ontwikkeling van de jeugd of de oudere renners.

Dankzij de sponsors die we nu al hebben doen we dit niet verkeerd, maar we zouden graag meer willen en zijn daarom steeds op zoek naar sponsors, die ons willen helpen. Het is dan bijvoorbeeld mogelijk om structurele verbeteringen door te voeren aan bijvoorbeeld: de accommodatie, het organiseren van wielerevenementen, het verbeteren van de materialen, ten behoeven van de jeugd, opleiding begeleiders, enz.… 

05.  Diverse vormen van sponsoring

De vereniging  kent diverse vormen van sponsoring op verenigingsniveau zowel als voor een specifiek evenement.

 • Tenue sponsor
 • Autosponsor
 • Baansponsor / bordsponsor
 • Wedstrijdsponsor
 • Partner van de vereniging
 • Websitesponsor
 • Lid van de club van 50
 • Evenementsponsor
  • Ronde van Geldrop (nationale wedstrijden)
  • Jeugdronde van Geldrop (nationale wedstrijden)

Tenue sponsor

Een sponsor die reclame wil plaatsen op het wielertenue voor een periode van 3 jaar

De prijzen variëren afhankelijk van plaats en grootte van € 1500,- tot € 4000,- per jaar voor een co-sponsor.

TML Dommelstreek biedt de cosponsors de volgende  communicatiemogelijkheden:

 • het voeren van de bedrijfsnaam van de sponsor op de wed­strijd­kleding van de vereniging.
 • het ter beschikking stellen van ruimte voor het bedrijfslogo op de ploegleiderauto en verzorgingsbus.
 • vermelding van het bedrijfslogo op de website van de vereniging, met de mogelijkheid van doorkoppeling naar uw eigen website.
 • bij alle door de vereniging te organiseren regionale wedstrijden zoals ronde van Geldrop en de jeugd ronde:
  • speakerreclame.
  • ruimte voor het aanbrengen van (eigen) spandoeken.
  • vermelding op aankondigingen (affiches)
  • opname van een advertentie in de programmaboekjes.
 • Aandacht voor firma tijdens de ploegenpresentatie (alle renners in tenue) aan de pers en publiek.
 • Vermelding op al het bij de vereniging in omloop zijnde briefpapier.
 • Regionale media-aandacht via perspublicatie van behaalde verenigingssuccessen,
 • Gebruik van kleding van de vereniging binnen het eigen bedrijf: ”positieve uitstraling”
 • Het toestaan van openbaar maken en het verveelvoudigen door de sponsor van afbeeldingen van sportactiviteiten van de vereniging, in het bijzonder van haar leden binnen het kader van de vereniging,
 • Desgewenst bemiddelen wij tijdens de organisatie van een ”clinic” voor relaties van uw bedrijf in ons clubhuis en/of de wielerbaan te Geldrop.

Autosponsor

Een sponsor die reclame wenst te maken op de ploegleiderwagen en verzorgingbus voor een periode van 3 jaar. Hiervoor hebben we 2 pakketten samengesteld deze staan vermeld op de volgende pagina van deze site.

Bordsponsor

Deze adverteerders zijn bereid om voor een periode van minimaal  3 jaar een

reclamebord te plaatsen nabij het clubhuis. Borden van 80×40 cm  voor een periode van 3 jaar tegen betaling van € 250,00 per jaar. De aanmaakkosten voor het bord komen in rekening voor de sponsor. Hiervoor zal € 50,- in rekening worden gebracht. Wij zullen met uw wensen betreffende de lay-out en uw logo rekening houden. Indien u van de bovenstaande afmetingen wilt afwijken, dan kan dat altijd in overleg. Het bord blijft eigendom van TML- Dommelstreek. Ook de onderhoudskosten zijn voor rekening van TML Dommelstreek, tenzij in de overeenkomst anders wordt afgesproken.

TML Dommelstreek zal t.b.v. de Bordsponsor(s):

 • Zorgdragen voor de nodige publiciteit.
 • Zorg dragen voor, indien gewenst, een van de hier volgende vormen van sponsoring, dan wel een combinatie hiervan: reclameborden, advertenties en het bedrukken van materialen.
 • Zorg dragen voor onderhoud, instandhouding en zo nodig vernieuwing van reclameborden en advertenties.

De bordsponsor heeft recht op:

 • Een reclamebord van 80×40 cm (BXH) langs de wielerbaan, of buitenmuur straatzijde clubhuis te doen verzorgen door TML Dommelstreek

Websitesponsor

Vermelding op onze goed bezochte website met een mogelijkheid van een link naar hun eigen website. Kosten € 100,00 per jaar

Partner van de vereniging

Een partner van de vereniging sponort doormiddel van goederen en of diensten beschikbaar te stellen aan de vereniging. In overleg verzorgt de vereniging hiervoor reklameuitingen als tegenprestatie.

Club van 50

Naast een eventueel sponsorschap van onze vereniging, bestaat er de mogelijkheid om ons voor € 50 per jaar te ondersteunen, door toe te treden tot onze CLUB van 50. Als lid wordt uw (bedrijfs)naam opgenomen op deze website en vermelding in het in het programmaboekje tijdens onze eigen ronde van Geldrop.  Uiteraard zien we u ook graag bij onze verinigings dag/avond, de nieuwjaarsreceptie en onze ploegenpresentatie.

Evenementsponsor

Naast de mogelijkheid van verenigingssponsor is het ook mogelijk een specifiek evenement te sponsoren. Zo bestaan er diverse mogelijkheden voor onze grote plaatselijke wielerwedstrijd in Geldrop ook mogelijkheden om onze eigen jeugdronde te sponsoren tegen een daarvoor overeengekomen bedrag.

06. Pakketsponsor

Er bestaat natuurlijk ook een mogelijkheid om een combinatie van sponsoring af te spreken. De vereniging is graag bereid met U een specifiek pakket te bespreken.

07 . Waarom juist TML Dommelstreek sponsoren?

TML Dommelstreek heeft gezien de historische ontwikkelingen een goede naam en een grote achterban opgebouwd. Wij denken dat u precies in de roos prikt door onze vereniging als sponsor te kiezen. Wij hebben een stabiele vereniging die alles in het werk zal stellen om met uw belangen zo goed mogelijk om te gaan. Bij ons staan sportiviteit en prestatie hoog in het vaandel, zoals ook bij uw bedrijf het geval zal zijn.

08 . Tot slot

Wij hopen dat u zoveel vertrouwen in onze vereniging heeft dat u besluit sponsor te worden van TML Dommelstreek. In het bevestigende geval verzoeken wij u met een van de onderstaande personen contact op te nemen. Dat kan per e-mail naar voorzitter@tmldommelstreek.nl  maar dat kan ook via het bestuur, of een van de leden van de sponsorcommissie. Wij maken graag een afspraak om de sponsor mogelijkheden met u te bespreken. Mocht u geen gebruik maken van dit aanbod dan danken wij u voor de tijd die u heeft besteed aan dit sponsorplan.

09.  Contactpersonen voor inlichtingen

Onze sponsorcommissie bestaat uit Adriaan Berkhof, René Verleg, Vincent Peters, Willem Linders en Marc de Groof. Direct contact via Marc de Groof 06-46713134 of voorzitter@tmldommelstreek.nl