Afmelden

Leden die hun lidmaatschap willen beëindigen voor een volgend jaar, dienen dit te doen bij de secretaris vóór 15 december.

Zij die geen licentie aanvragen voor het nieuwe  jaar en zich niet afmelden voor genoemde datum, zullen voor het nieuwe jaar beschouwd worden als passief lid en dienen ook de contributie bijdrage te voldoen. 
De reden hiervoor is dat er vaste afdrachten per lid betaald moeten worden aan diverse instanties, die niet geretourneerd worden als een lidmaatschap in de loop van het jaar beëindigd wordt.