Aanmelden lid

  Machtiging doorlopende SEPA Incasso

  Door hieronder de Sepe machtiging aan te vinken geeft u toestemming aan:

  • TML Dommelstreek om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en

  • uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van TML Dommelstreek.

  Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.  AVG Toestemmingsverklaring

  Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag informeren over de vereniging, sportactiviteiten en dergelijke. Ook willen we wedstrijduitslagen en foto’s en filmpjes van u op Facebook, Twitter, Instagram en dergelijke plaatsen. Met dit formulier vragen wij uw toestemming om ook uw gegevens hiervoor te gebruiken.

  Door hieronder de AVG toestemming aan te vinken geeft u TML Dommelstreek toestemming om gegevens over u te verwerken. U geeft TML Dommelstreek toestemming voor de hieronder genoemde gegevensverwerkingen:

  • U benaderen voor sportieve activiteiten van derden, bijvoorbeeld andere wielerverenigingen.

  • Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van u op Facebook, Twitter en Instagram.

  • Op de website https://www.tmldommelstreek.nl

  • Beschikbaar stellen van uw naam en telefoonnummer aan organisatoren van onze evenementen ten behoeve van werving van vrijwilligers

  • Toevoegen van uw mobiel telefoonummer in de relevante Whatsapp groepen ten behoeve van actuele informatiedeling

  Voor meer info, zie ons Privacy beleid