Aanmelden jeugd handbikers


  Gegevens ouder/voogd

  Ondergetekende verklaart akkoord te gaan dat zijn/haar zoon/dochter lid wordt van Regionale Wielervereniging Trap met Lust Dommelstreek en dat hij/zij zich hieraan onderwerpt en verklaart dat hij/zij akkoord gaat met de statuten en het huishoudelijk reglement van Trap Met Lust Dommelstreek en dat hij/zij zich hieraan onderwerpt. De statuten en het huishoudelijk reglement zijn op verzoek bij het secretariaat verkrijgbaar.  Machtiging doorlopende SEPA Incasso

  Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:

  • TML Dommelstreek om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en

  • uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van TML Dommelstreek.

  Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.


  AVG Toestemmingsverklaring

  Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag informeren over de vereniging, sportactiviteiten en dergelijke. Ook willen we wedstrijduitslagen en foto’s en filmpjes van uw kind op Facebook, Twitter, Instagram en dergelijke plaatsen. Met dit formulier vragen wij uw toestemming om ook uw gegevens hiervoor te gebruiken.

  Met dit formulier geeft u TML Dommelstreek toestemming om gegevens over u te verwerken. U geeft TML Dommelstreek toestemming voor de hieronder genoemde gegevensverwerkingen:

  • U benaderen voor sportieve activiteiten van derden, bijvoorbeeld andere wielerverenigingen.

  • Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van uw kind op Facebook, Twitter en Instagram.

  • Op de website https://www.tmldommelstreek.nl

  • Beschikbaar stellen van uw naam en telefoonnummer aan organisatoren van onze evenementen ten behoeve van werving van vrijwilligers

  • Toevoegen van uw mobiel telefoonummer in de relevante Whatsapp groepen ten behoeve van actuele informatiedeling

  Voor meer info, zie ons Privacy beleid