Nieuw bestuur

Tijdens onze afgelopen algemene ledenvergadering hebben we afscheid genomen van Martijn van den Heuvel en Rini Verberne als bestuursleden. Heel erg bedankt voor jullie jarenlange inzet voor het bestuur en de vereniging!

Na de lovende woorden van de voorzitter was het tijd om de nieuwe kandidaten voor het bestuur voor te stellen. Na een korte stemming, waarbij niemand tegen stemde was het nieuwe bestuur een feit.

Gefeliciteerd en succes in jullie nieuwe rol Thijs van der Heijden, Mike van Leenders, Wendy van Hoof en Diana Braspenning!

Vervolgens werd door Thijs direct uit de doeken gedaan welke ideeën er leven binnen het bestuur over het beleid dat ze de komende jaren willen gaan voeren, om er voor te zorgen dat onze vereniging gezond is en blijft.

Tijdens de rondvraag was er nog een mooi compliment aan het bestuur dat ze, in een tijd waarin het steeds moeilijker wordt om enthousiaste vrijwilligers te vinden, toch in staat zijn geweest om tot dit resultaat te komen. Hulde hiervoor!