NK Jeugdwielrennen – Kwalificatiewedstrijden

Dit jaar zal het NK Jeugdwielrennen plaatsvinden op 10 juni 2017 in Amersfoort. Voor meer info kun je alvast een bezoekje brengen aan hun website.

Programma kwalificatiewedstrijden

In aanloop naar het NK moet er natuurlijk gekwalificeerd worden. Daar zijn door de KNWU vijf wedstrijden voor geselecteerd waar punten verdiend kunnen worden:

Vergeet je niet tijdig in te schrijven voor de wedstrijden!

De selectieprocedure NK Jeugd weg 2017 district Zuid Oost Nederland

Ook dit jaar heeft de KNWU besloten om de selectie voor het NK weg jeugd te Amersfoort over te laten aan de verschillende districten.

Ten behoeve van deze selectie heeft het bestuur van de districtsjeugdcommissie het volgende reglement opgesteld.

 • Voor de kwalificatiewedstrijden geldt de volgende puntentelling: 100, 80, 70, 60, 50, 40, 36, 32, 28, 26, 24, 22, 20, 18, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
 • Van deze vijf wedstrijden tellen de vier beste uitslagen mee.
 • De definitieve en officiële einduitslagen van de wedstrijdjury, zoals toegepast in de district klassementen, zijn bindend en niet vatbaar voor protest.
 • Er wordt na elke wedstrijd een geschoonde uitslag gemaakt op basis van alleen de eigen deelnemende districtsleden. Dus niet districtsleden worden uit de uitslag gehaald.
 • Er is een aparte uitslag/klassement voor jongens en meisjes.
 • Na 25 mei worden de beste 4 resultaten (punten) per renner opgeteld, waarna een definitief klassement wordt gemaakt.
 • De aldus ontstane klassementen worden op een nog nader te bepalen datum ontdaan van alle door de KNWU om welke reden dan ook, niet tot het NK toegelaten jeugdrenners. Ook punten behaald door renners die op basis van dispensatie in een categorie lager hebben deelgenomen aan een of meerdere wedstrijden vervallen. Het verlies van deze punten heeft geen invloed op de door andere renners behaalde punten.
 • Bij deelname met dispensatie in een categorie hoger tellen de behaalde punten gewoon mee voor de selectie van het NK (meisjes).
 • Naar verwachting zal de startvolgorde tijdens het NK – loting- mede bepaald worden door de aangeleverde selectieresultaten van het district.
 • Tegen de opgestelde districtsklassementen kan formeel geen protest ingediend worden, deze zijn bindend. Wel is de districtsjeugdcommissie bereid om serieus om te gaan met duidelijk onjuistheden.
 • Tijdens alle wedstrijden in ons district zal er verzetscontrole plaatsvinden. Bij alle wedstrijden zal worden geloot voor de startopstelling en dan ook voor alle deelnemers. Bij-schrijvers moeten achter aansluiten.

Begin april 2017 zal bekend worden gemaakt hoeveel deelnemers uit het district Zuid Oost worden toegelaten tot het NK.

Alvast veel succes met de trainingen en de (selectie)wedstrijden!